Bucharest Leaders’ Summit: The Highway to Success
Program

Program draft

6 - 24 noiembrie 2023

6 noiembrie 2023

 • Deschiderea oficială

7 noiembrie 2023

 • Securitate Euro Atlantică – Securitatea Euro-Atlantică în Era Digitală și Globală
 • Egalitate de șanse – Egalitate de șanse: Un Drum către Societatea Inclusivă

8 noiembrie 2023

 • Fortele Armate Române – Evoluția finanțării: Inovație, Stabilitate și Riscuri
 • Finanțe & Bănci & Asigurări – Contribuția României la Securitatea Globală: Misiuni, Parteneriate
  și Dezvoltare

9 noiembrie 2023

 • Sănătate și Asigurări de sănătate – Sănătate pentru Toți: Acces, Calitate și Inovație
 • Diplomație și relații economice – Investiții, Comerț și Cooperare Economică: România în Context Global

10 noiembrie 2023

 • Oncologie – Etică, Echitate și Progres în Oncologie: Dezbateri Interdisciplinare
 • Dermatologie – Sănătatea Pielii: Dincolo de Aspect – Impactul Psihologic și Calitatea Vieții

13 noiembrie 2023

 • Cardiologie – Stilul de Viață și Inima: Îngrijirea și Prevenția în Cardiologie
 • Sănătate mintală – Lupta împotriva Stigmatizării: Promovarea Sănătății Mintale

14 noiembrie 2023

 • Energie – Securitate Energetică și Diversificarea Surselor: Rolul României în Europa
 • Educație și Cercetare – Inovația în Educație: Transformarea Procesului de Învățare în Era Digitală

15 noiembrie 2023

 • Agricultura și industria alimentară – Gestionarea Resurselor Agricole și Adaptarea la Schimbările Climatice
 • Investiții Străine – Facilități și Stimulente pentru Investitorii Străini: Oportunități pentru Afaceri de Succes

16 noiembrie 2023

 • FIV – Aspecte Sociale în Reproducerea Asistată: Provocări și Dezbateri în Domeniul FIV
 • Vaccinarea sezonieră – Impactul Vaccinării Asupra Sănătății Publice: De la Reducerea Morbidității la Economia de Resurse

17 noiembrie 2023

 • Industrie – Inovația și Digitalizarea în Industrie: Motorul Dezvoltării Sustenabile
 • Stomatologie – Rolul Educației în Sănătatea Orală: Conștientizare și Îngrijire Preventivă

20 noiembrie 2023

 • Infrastructură și construcții – Inovare și Eficiență în Construcții și Infrastructură
 • Transporturi

21 noiembrie 2023

 • Digitalizare și securitate cibernetică – Incluziunea Digitală: Accesul la Tehnologie și Cunoștințe
 • Social. Siguranța cetățeanului – Siguranța cetățeanului în fața prevenirii dezastrelor, a crimei organizate, a traficului de droguri si de persoane

22 noiembrie 2023

 • Mediu și schimbări climatice – Schimbările Climatice și Adaptarea la Acestea: Acțiuni pentru Un Viitor Durabil
 • Wellbeing – Mens sana in corpore sano. Cheia unui Stil de Viață Fericit și Sănătos

23 noiembrie 2023

 • Dezvoltare durabilă – Mobilitate Durabilă și Orașe Verzi: Construirea Viitorului Sustenabil
 • Demografie – Provocările Demografice în România: Natalitate, Mortalitate și Migrație

24 noiembrie 2023

 • Gala Dinner ”The Highway to Success”
Scroll to Top