Cercetare

Organizatori

Movers and Shakers

“Research and Innovation as the base for economic competitivity”

Moderator

Vladimir Iulian

Vladimir Iulian Alexandrescu
Purtător de Cuvânt Institutul Național de Statistică

Participanți la dezbatere

Adrian Curaj

Prof. Ing.
Adrian Curaj
Director General UEFISCDI

Valentin Silivestru

Valentin Silivestru
Președinte / Director General INCD Turbomotoare COMOTI

Marius Ioan Piso

Marius-Ioan Piso
Președinte ROSA
( Agenția Spațială Română )

Ciprian Teleman

Ciprian Teleman
Ministru al Cercetării, Inovației şi Digitalizării Decembrie 2020 - Septembrie 2021

Ioan Iordache

Ioan Iordache
Președinte
Asociația pentru Energia Hidrogenului din România

Silvia Vlasceanu

Silvia Vlăsceanu
Director Executiv
HENRO

Filip Carlea

Filip Cârlea
Director CPEREE Academia Română

Maria Manuela Catrina

Maria-Manuela Catrina
Director
Școala Europeană “Ovidiu Şincai”

Lucia Pirvu

Dr. Chim.
Lucia Pîrvu
CS I, Dep. Biotehnologii Farmaceutice, ICCF București

Adrian Negrescu

Adrian Negrescu
Manager
FRAMES

Laurentiu Ciornei

Laurenţiu Ciornei
Cercetător Științific la Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu”- Academia Română

Amalia Stefaniu

Dr. Ing.
Amalia Ștefaniu
CS I, Director general ICCF București

Calin Vilt

Călin Vilt
Consilier Științific Onorific CNR-CME

Parteneri

Scroll to Top