TOMBOLĂ
Gala „The future is now”

poza tombola

Regulamentul de organizare a TOMBOLEI pentru Gala „The future is now” 12 iunie 2023 în București

 

Articolul 1 – Obiectul Regulamentului. Organizatorul. Scopul tombolei.

Art. 1.1. Prezentul Regulament stabileste termenii si conditiile in care va fi organizata TOMBOLA non-profit (denumita in continuare „tombola”) Galei „The future is now” desfasurata pe 12 iunie 2023 in Bucuresti (denumita in continuare „evenimentul”).

Tombola este organizata, in baza prezentului Regulament, de catre: MEDIAUNO SRL, societate comerciala având sediul social în strada Turnul Eiffel nr. 54, sector 2, Bucuresti, Romania, cod postal 020344, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2395/2000, cod unic de înregistrare 12826139, denumită în continuare „organizatorul”.

Tombola se va desfasura fara achitarea unei taxe de catre participanti, asadar nu va fi constituit un „fond de castiguri”. Scopul tombolei nu este acela de a face profit din contributiile participantilor. Finalitatea urmarita de organizator este de a promova evenimentul in randul spectatorilor si de a creste atractivitatea acestuia.

Prezentul Regulament este obligatoriu pentru toti participantii la tombola, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a schimba dispozitiile acestuia. Toate modificarile Regulamentului vor fi anuntate publicului prin publicarea pe website-ul evenimentului: https://impreuna-protejam-romania.ro/ 

 

 

Articolul 2 – Conditii de participare la tombola. Modalitatea de participare la tombola

Art. 2.1. Doar persoanele care au implinit varsta de 18 ani si sunt prezente „fizic” la Gala sunt eligible sa participe la tombola. Nu pot participa persoanele fizice minore, persoanele care participă online, persoanele care nu au fost prezente „fizic” in sala. De asemenea, nu sunt eligibili de a participa angajații Grupului de presa MediaUno și nici rudele de gradul I ale acestora. 

Participarea la această tombolă are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

Organizatorul va aduce la cunostinta publicului derularea unei tombole, precum si prevederile prezentului Regulament, prin publicarea unui anunt atat pe website-ul evenimentului (https://impreuna-protejam-romania.ro/), cat si prin alte canale proprii de social media (Facebook, Twitter, etc.).   

 

Art. 3 – Procedura operationala de desfasurare a tombolei.     

Art. 3.1. Inscrierea la tombola se face prin primirea unui card oferit gratuit de organizatori. 

Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alt premiu si nici nu se poate acorda valoarea acestuia in bani.

In cazul in care Organizatorul va aprecia ca o anumita inscriere la tombola este suspecta de frauda, o va anula, fara a anunta, in acest sens, persoana in discutie.

 

 

Articolul 4 – Premiile acordate. Desemnarea castigatorului, notificarea si predarea premiului.

Art. 4.1. Premiile vor fi acordate de terte parti-Parteneri ai evenimentului.

Art. 4.2. Castigatorii vor fi desemnati in ziua de 12.06.2023, cu ocazia Galei „The Future is Now”, prin extragerea din urna a cardurilor castigatoare. De asemenea, vor fi extrase si 2 bilete de rezerva.

Castigatorii va fi anuntati in sala si vor fi contactati in vederea predarii premiilor. 

Art. 4.3. Castigatorii au dreptul de a refuza premiul, ocazie cu care va fi anulata participarea acestora, urmand sa fie desemnata castigatoare urmatoarea persoana extrasa din urna.  

Castigatorii au dreptul de a transfera/ceda premiul unei terte parti, intr-un termen de maxim 24h, de la data contactarii sale de catre Organizator. 

Art. 4.4. Premiile sunt puse la dispozitie de catre Parteneri, acestia din urma fiind singura parte raspunzatoare juridic fata de Castigator pentru conformitate.

 

Articolul 5 – Dispozitii finale

Art. 5.1. Organizatorul este exonerat de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către participanți în legătură cu premiul oferit, ulterior momentului preluării acestuia, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând dar fără a se limita la vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor.

Organizatorul nu este răspunzător de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către participanți unor terți în legătură cu premiul oferit, indiferent de natura acestor prejudicii.

Art. 5.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in orice moment, tombola sau de a modifica prevederile prezentului Regulament, prin publicarea unui anunt pe pagina evenimentului.

Orice diferende se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care nu se va ajunge la o intelegere amiabila, instanta competenta teritorial sa judece eventualele litigii va fi cea de pe raza teritoriala a municipiului Bucuresti.

 

 

Publicat in data 02.06.2023.

Grupul de Presa MediaUno

Scroll to Top